Postele A1 zelená, žltá, fialová

Zelená PREDANÁ, v ponuke naďalej fialová a žltá

Cena:

390€ - Nová cena 290€

Rozmery:

210 x 90 cm

Rezervácia postele A1